car

Co zrobić jeśli zakupiłem pojazd?

 

Zgłoś się od nas z kartonikiem OC (poprzedniego właściciela) oraz umową

zakupu. Sprawdzimy, czy polisa jest opłacona.

Następnie przeliczamy i doradzamy, czy warto zrobić aneks i jeździć

na polisie zbywcy, czy lepiej wziąć nowe ubezpieczenie na siebie.

Jeśli polisa zbywcy jest w całości opłacona (w Towarzystwie Ubezpieczeniowym,

które nie robi rekalkulacji składki na nowego właściciela) to aneks jest wtedy

bezpłatny.


car

Co zrobić jeśli sprzedałem pojazd?

 

Należy dostarczyć nam do 14 dni umowę sprzedaży, a my poinformujemy

o fakcie zbycia pojazdu odpowiednie Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Unikniemy w ten sposób kolejnych wezwań do zapłaty oraz nieporozumień

związanych z ewentualnymi szkodami nowego właściciela,

które mogą być omyłkowo przypisane na nasze konto.

Jeśli nabywca samochodu zrezygnuję z naszego ubezpieczenia,

to należy się zwrot składki zapłaconego OC za niewykorzystany okres

ubezpieczenia.

 

car_demontaz

Co zrobić jeśli zdemontuję pojazd?

 

Należy dostarczyć nam umowę demontażu wraz z wyrejestrowaniem

pojazdu w wydziale komunikacji. Z dniem demontażu

ubezpieczenie, wygasa. Jeśli polisa OC była opłacona, to należy

się zwrot składni za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 

car_crushCo zrobić jeśli mam kolizję?

 

Gdy obie strony są zgodne co do przebiegu zdarzeń, można spisać

oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Następnie zgłosić szkodę

do swojego ubezpieczyciela, jeśli oferuje on Bezpośrednią

Likwidację Szkody (BLS) lub do ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Zgłaszamy bezpośrednio na infolinii, przez stronę internetową

lub u nas w biurze.

Jeśli mamy wątpliwość, co do przebiegu zdarzeń, należy wezwać policję.